1st Annual CIAT Leve Pi Wo Pase Stigmas

Pompano Cultural Arts Center 50 Atlantic Blvd, Pompano Beach, FL, United States

United Way of Broward County Behavioral Health and Drug Prevention Commission, an kolaborasyon ak Broward Behavioral Health Coalition ak Depatman Timoun ak Fanmi Florida, prezante Premye Konferans Ekip Aksyon Inisyativ Kreyòl CIAT – Creole Initiative Action Team.Evènman gratis an Kreyòl Ayisyen. Join nou pou nouvo fason pou pale sou sante mantal onètman e dirèkteman.Enskripsyon an

1st Annual CIAT Leve Pi Wo Pase Stigmas View Details